Hướng dẫn lấy Pass giải nén 4 – phanmemantoan.net

HƯỚNG DẪN LẤY PASS GIẢI NÉN

*** Lưu ý: Nếu không tìm được link lấy pass do link đã thay đổi vị trí bạn có thể F5 để lấy link hướng dẫn lấy pass khác

– Bước 1: Vào trang tìm kiếm Google.com.vn gõ từ khóa: tác dụng của vòng trầm hương

– Bước 2: Tìm ở vị trí thứ 10 - 15 của kết quả tìm kiếm và click vào bài viết như hình dưới đây:

– Bước 3: Vào web, kéo xuống phía cuối bài viết , và đánh giá 5 sao cho bài viết để lấy pass

Tới đây bạn đã được giải nén mật khẩu!

Chúc bạn thành công!

***1***

– Bước 1: Vào trang tìm kiếm Google.com.vn gõ từ khóa: cách phân biệt trầm hương thật giả

– Bước 2: Tìm ở đầu trang Trang 2 ở vị trí thứ 10 đến 15  của kết quả tìm kiếm và click vào bài viết như hình dưới đây:

– Bước 3: Vào web, kéo xuống phía cuối bài viết , và đánh giá 5 sao cho bài viết để lấy pass

Tới đây bạn đã được giải nén mật khẩu!

Chúc bạn thành công!

***2***

– Bước 1: Vào trang tìm kiếm Google.com.vn gõ từ khóa: cách phân biệt vòng trầm hương thật giả

– Bước 2: Tìm ở trang 2  của kết quả tìm kiếm và click vào bài viết như hình dưới đây:

– Bước 3: Vào web, kéo xuống phía cuối bài viết , và đánh giá 5 sao cho bài viết để lấy pass

Tới đây bạn đã được giải nén mật khẩu!

Chúc bạn thành công!

***3***

– Bước 1: Vào trang tìm kiếm Google.com.vn gõ từ khóa: tác dụng của trầm hương

– Bước 2: Tìm ở trang 2 vị trí thứ 14 - 17 của kết quả tìm kiếm và click vào bài viết như hình dưới đây:

– Bước 3: Vào web, kéo xuống phía cuối bài viết , và đánh giá 5 sao cho bài viết để lấy pass

Tới đây bạn đã được giải nén mật khẩu!

Chúc bạn thành công!

***4***

– Bước 1: Vào trang tìm kiếm Google.com.vn gõ từ khóa: công dụng của trầm hương

– Bước 2: Tìm ở trang Trang 2 của kết quả tìm kiếm và click vào bài viết như hình dưới đây:

– Bước 3: Vào web, kéo xuống phía cuối bài viết , và đánh giá 5 sao cho bài viết để lấy pass

Tới đây bạn đã được giải nén mật khẩu!

Chúc bạn thành công!

***5***

– Bước 1: Vào trang tìm kiếm Google.com.vn gõ từ khóa: lư xông trầm

– Bước 2: Tìm ở trang 2 của kết quả tìm kiếm và click vào bài viết như hình dưới đây:

– Bước 3: Vào web, kéo xuống phía cuối trang bạn sẽ thấy dãy mã như trong hình dưới

Tới đây là bạn đã có được mật khẩu giải nén!
Chúc bạn thành công!

***6***

– Bước 1: Vào trang tìm kiếm Google.com.vn gõ từ khóa: ga nệm

– Bước 2: Tìm ở trang 3 hoặc 2 của kết quả tìm kiếm và click vào bài viết như hình dưới đây:

– Bước 3: Vào web, kéo xuống phía cuối trang, bạn sẽ thấy nút lấy mã như trong hình dưới

Tới đây là bạn đã có được mật khẩu giải nén!
Chúc bạn thành công!

***7***

– Bước 1: Vào trang tìm kiếm Google.com.vn gõ từ khóa: ga nệm elambo

– Bước 2: Tìm ở trang 1 hoặc 2 của kết quả tìm kiếm và click vào bài viết như hình dưới đây:

– Bước 3: Vào web, kéo xuống phía cuối trang, bạn sẽ thấy nút lấy mã như trong hình dưới

Tới đây là bạn đã có được mật khẩu giải nén!
Chúc bạn thành công!

***8***